IČO: 41 037 944                 DIČ: 1029995098
Hlavná 68 , 040 01 Košice 1, Slovenská republika
mobil +421 907 168 396

Občianska genealógia – Rodopis

Firma Civis (latin. občan) je zameraná na služby občanovi pri riešení ich problémov. Mám 30 ročnú skúsenosť v oblasti bádania v rôznych archívoch u nás i v zahraničí.
Spolupracujem s odborníkmi, súkromnými bádateľmi a zberateľmi.
Všetkým ktorí sa zaujímajú o históriu svojich predkov a chcú vedieť viac o ich živote ponúkam:
- vyhľadávanie údajov z matrík a iných archívnych dokladov,
- zisťovanie pôvodu vašich predkov, odkiaľ pochádzajú a ako sa dostali tam kde žili ,
- zisťovanie ich vierovyznania, sociálneho a politického postavenia v spoločnosti,
- zostavenie rodokmeňa,
- pátranie po dokumentoch, rodinných pamiatkach ktoré sa stratili pri rôznych udalostiach (sťahovanie, emigrácia, útek v období vojen), alebo boli zničené,
- pátranie na cintorínoch po mieste posledného odpočinku predkov,
to všetko prednostne v oblasti východného Slovenska , území bývalých žúp Abovsko-turnianskej, Gemerskej, Spišskej, Šarišskej a Zemplínskej.

CENNÍK GENEALOGICKÝCH A SPRIEVODCOVSKÝCH SLUŽIEB
Genealogický výskum v archíve aj v teréne alebo administratívne práce spojené s vypracovaním správy v slovenskom alebo maďarskom jazyku 200,-Sk / hod
Preklady správy do angličtiny za normostranu (A4- t.j. 1800 znakov) - 250,- Sk/NS
Špeciálny výskum na prianie žiadateľa - zmluvné ceny
Archívny poplatok za predloženie 1. zväzku matriky v ŠOBA - 50,- Sk
Výpis z cirkevnej matriky (doklad vyhotovuje ŠOBA) - 200,- Sk
Výpis zo štátnej matriky na základe splnomocnenia - 50,- Sk
Cestovné úhrady - skutočné náklady
Iné výdavky (telefóny, poštovné , fotokópie, skenovanie) -skutočné náklady

e-mail: balazspeter@post.sk
Cintoríny Slovenska