IČO: 41 037 944                 DIČ: 1029995098
Hlavná 68 , 040 01 Košice 1, Slovenská republika
mobil +421 907 168 396

Családfa kutatás

Családfák összeállítása - az egyének származási és családi összefüggéseinek és kapcsolatainak kutatása (anyakönyvek, levéltári anyagok, korabeli nyomtatványok és más magángyűjtemények anyagai alapján).

A megtalált dokumentációs – informatív anyagok alapján a kutatás eredményeképpen kutatási beszámoló készül (magyar vagy szlovák nyelven).
A kutatási beszámoló angol nyelvű fordítása plusz munkaórát jelent fizetség ellenében.

Kutatást Abauj-Torna, Gömör, Szepes, Sáros és Zemplén vármegyék területére vállalok.

Költségek - előleg minimum 30 munkaórára.
Az előleg átvétele után kezdek el dolgozni.
További költségek megállapítása a valós állapot szerint.

PS - a probléma részletes leírása a kliens részéről a sikeres kutatás kulcsa.

e-mail: balazspeter@post.sk
Cintoríny Slovenska